Koninklijke Jacht- en Alpenhoorngroep

"The Greenfields"

uit Londerzeel

Ons even voorstellen

De Koninklijke Jacht- en Alpenhoorngroep “The Greenfields“ werd opgericht in 1961. Arthur Cnapelinckx, toen student concerthoorn aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, was jarenlang dirigent en is nog steeds de muzikale kracht achter deze formatie. Sinds 2012 staan The Greenfields onder leiding van Boris Cnapelinckx.

De groep is thans uitgegroeid tot een vijftiental geoefende jachthoornblazers. De stichter ere-dirigent opteerde de Franse jachthoorn als natuurhoorn op academische wijze te bespelen, en dit naar het voorbeeld van vroegere toondichters.

In 2005 is de vurige wens om met de “Alpenhoorn” het romantische register uit te breiden werkelijkheid geworden. The Greenfields zijn nu in het bezit van vier originele Zwitserse alpenhoorns.

Ieder jaar verzorgen zij heel wat optredens. Naast eigen concerten, het opluisteren van ettelijke Sint-Hubertus- en Sint-Elooivieringen en het openen of sluiten van de jacht, worden er ook feestelijke accenten gegeven aan jachtdiners, stapte de groep op in bekende stoeten en processies in eigen uniform of in historische kledij.

Zo namen ze deel aan o.a. de Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge, het Vlaams Nationaal Zangfeest, de Sint-Paulusprocessie in Opwijk, de 3-oktober optochten te Leiden, de Pikkelingen te Aalst, en nog vele andere.

De jachthoornblazers The Greenfields beheersen een rijk repertorium van bekende typische jachtsignalen en een hele reeks eigen composities van de hand van Arthur Cnapelinckx.