Historiek

In den beginne…

Het begon in 1961. Traditiegetrouw werd elk jaar, in het Fenixhof van de Norbertijnenabdij te Grimbergen, een H. Mis opgedragen ter ere van de Heilige Hubertus. Dat jaar nam ook de ruitergroep de “Greenfield”, samen met hun ere voorzitter, Bobbejaan Schoepen met zijn paard Aragon, deel aan deze viering.

Aan de Koninklijke Fanfare St. Cecilia Londerzeel Centrum werd gevraagd de viering op te luisteren, maar het dagelijks bestuur oordeelde daar niet op in te gaan. Het was Arthur Cnapelinckx, 1ste concerthoorn en student aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, die toen het initiatief nam om toch, met de hoornsectie van de fanfare, deze klus te klaren.

De eerste herhaling werd gehouden ten huize Cnapelinckx op zaterdag 7 oktober 1961. Deze datum is meteen ook de stichtingsdatum van de jachthoorngroep “The Greenfields”, genoemd naar hun eerste opdrachtgever.

Op zondag 5 november 1961, stonden vier jachthoornblazers klaar om de St. Hubertusviering te Grimbergen op te luisteren met een repertorium van vijf driestemmige jachtmelodieën. Het ware Jan D’Hertefeld, Edmond Van Muylder†, François Cnapelinckx en als dirigent Arthur Cnapelinckx.

Het was een schot in de roos. Jonge muzikanten uit de jeugdverenigingen van Londerzeel traden toe. De eerste echte Franse natuurhoorns werden geschonken via de ruitergroep de “Greenfield”.

Voor bijzondere gelegenheden werden uniformen ingehuurd. Omdat dit financieel niet meeviel werd besloten om met de verkoop van steunkaarten het nodige budget bij elkaar te krijgen om stoffen en toebehoren aan te kopen. Het was moeder Cnapelinckx “Ons Mariake” die voor elke jachthoornblazer een volledig uniform met inbegrip van een “toque” klaar maakte. Haar thuis was oefenlokaal, naaiatelier en vergaderlokaal. De groep zal haar eeuwig dankbaar blijven voor haar hulp bij het opstarten en de goede zorg gedurende vele jaren.

Reeds van in het begin verkoos de dirigent, naar voorbeeld van verscheidene componisten, in het bijzonder Mozart, Brahms in zijn 1ste symfonie, Rossini met de ouverture tot Wilhelm Tell, Beethoven in zijn 6de symfonie (de Pastorale) en Strauss met de Alpensymfonie, de Franse natuurhoorn op academische wijze te bespelen.

Waar mensen samen zijn…

De groep breidde uit. Daar waar Arthur Cnapelinckx dirigent werd van een fanfare of harmonie sloten muzikanten zich aan. Dit gebeurde zo in Beigem, Westrode en Opwijk.

Zoals in elke vereniging hebben ook “The Greenfields” donkere dagen meegemaakt. Het verlies van veel te jonge mensen laat steeds wonden na.

In het groepsleven maken mensen het zichzelf soms zeer moeilijk. Door een pijnlijk dispuut in 1989 trokken de muzikanten van Westrode zich terug. Zo hebben dan ook “The Greenfields” in de nabije gemeente een scheurgroep.

De stichters zijn nu aan hun pensioenleeftijd maar een aantal jonge muzikanten staan klaar en voelen zich sterk voor de toekomst.

Intussen bestaat de groep uit een vijftiental geoefende jachthoornblazers en bezitten ze nu, met meer dan 500 optredens een vrij uitgebreid palmares, te veel om op te noemen, daarom beperken wij ons tot een algemeen overzicht.

Jachten en Jachtfestijnen:

De Koetsier in Edegem, Kasteel Groeningen Konticht, Vierves, Kasteel Tillegem, Dockx Hotel, De Potaerde Rumst, De Snip Moorsel, Kasteel Tivoli Mechelen, Ter Roest Buggenhout,….

Springtornooien:

Ukkel (1964), Grimbergen, Londerzeel (1966), Ter Kamerenbos, Edingen, Bonheiden, Brasschaat, Nederokkerzeel,…

St. Hubertus- en St. Elooiviering:

Grimbergen, Londerzeel, Koekelberg, Groot Bijgaarden, Edingen, Antwerpen, Heusden-Destelbergen, Meise, Eppegem, Buggenhout, Ter Kamerenbos, Kampenhout, Nederokkerzeel, Opdorp, Westrode, Groenendael, Bonheiden, Elsegem, Galmaarden,…

Kerk- en huisconcerten:

Baardegem, La belle Charboniere Frankrijk, Oudenaarde, Opwijk, Tervuren, Londerzeel, Moorsel, Boskapel Imde, De Commanderij Vlaamse Wijngilde Leuven,…

Stoeten en optochten:

Gouden boomstoet te Brugge, De 3 oktober optocht te Leiden Nederland, Brooikensstoet te Reet, St. Pauluspaardenprocessie Opwijk, Duvelstoet Asse, Heksenstoet te Beselaren,…

Festivals:

Knokke Koetsfestival, De Pikkelingen, Festival Schoten, Brugge Lyons Club, Tijl trompt de hoorn Jong Davidsfonds Mechelen, Het Vlaams Nationaal Zangfeest, Slotmanifestatie Landbouwsalon, De paardenkijkdagen Willy Naessens Oudenaarde, Kon. Schuttersgilde St. Sebastiaan St. Pieterleeuw, Oogstfeesten Massemen,…

In al die jaren werd er geëxperimenteerd en uitgekeken naar andere mede instrumenten die een meerwaarde konden geven aan deze groep. Het is pas in 2005 dat de vurige wens, om met Alpenhoorns het romantisch register uit te breiden, in vervulling is gegaan.


Koninklijk

Sinds 7 oktober 2011 mogen “The Greenfields” zichzelf Koninklijk noemen. Dit Gouden Jubileum werd gedurende een heel jaar uitgebreid gevierd.

Het feestjaar begon in oktober 2011 tijdens een grootse Sint-Hubertusviering te Londerzeel. Nadien werd er een feestelijke academische zitting gehouden ten huize Mia Allo ten Nieuwenrode. Daar mochten we allemaal een bezoek brengen aan de rijke verzameling koetsen van Willy Allo in het koetsenhuis. Tijdens deze viering kregen “The Greenfields” officieel de Koninklijke Titel in ontvangst.

Het Gouden Jubeljaar werd afgesloten in oktober 2012 met een tweedaagse viering met retro-tentoonstelling en een aperitiefconcert in het Gildenhuis te Londerzeel. Het rijke palmares van optredens en activiteiten werd door middel van meer dan 1000 foto’s, dia’s, films en geluidsbanden in een gezellig kader opgezet.

Tot slot werd in 2012 de Gouden Kiekenpootworp in Londerzeel opgedragen aan “The Greenfields”.